ZenOne
burger
ZenOne

Friend Referral Program

577 days before
Friend Referral Program

PROGRAM FOR INTRODUCE FRIENDS TO INVEST WITH ZENONE

- ZenOne Investment Friend Referral Program is a program to introduce and spread investment opportunities to customers' relatives and friends. Helping Customers have a passive income source, and helping friends and relatives have the opportunity to invest more effectively, safely and conveniently.


WHAT IS THE FRIENDSHIP PROGRAM TO USE ZENONE?

- This is a reward program when customers refer friends and relatives to install the application (App) and invest with ZenOne.

- Both the Referrer and the Referee receive a bonus when the Customer successfully refers a friend to install and invest at ZenOne. The bonus will be added to the “Reward Account” - the account is automatically created as soon as the Client clicks the referral link on the ZenOne App.

- This bonus can be used by Customers to invest in all ZenOne products, including: Real Estate, ZenOne Shares, Startups Shares.


PROGRAM RULES

1. For Referrals

- Receive 5,000 VND when customers refer friends successfully register an account on ZenOne application.

- Receive a commission of 1%/year of investment value every time the Referee successfully invests with a minimum investment of 1,000,000 VND (1 pack) on ZenOne app.

Note

- Hoa hồng sẽ được cộng vào “Tài khoản nhận thưởng” của Người Giới Thiệu sau khi khoản đầu tư của Người Được Giới Thiệu đáo hạn. 

- Phần trăm hoa hồng thực tế nhận được phụ thuộc vào kỳ hạn đầu tư của Người Được Giới Thiệu.

2. Đối với Người Được Giới Thiệu

- Nhận 5.000 VND khi đăng ký thành công trên ứng dụng ZenOne.

ĐIỀU KHOẢN

1. Điều khoản áp dụng

- Khách hàng chỉ được cập nhật mã giới thiệu một lần khi đăng ký tài khoản. 

- Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một tài khoản ZenOne duy nhất, tương ứng với 1 số điện thoại và CMND/CCCD.

- Chương trình chỉ áp dụng trên ứng dụng ZenOne thuộc nền tảng Android và iOS.

- Chương trình bắt đầu từ ngày 18/9/2022.

- ZenOne có quyền tạm dừng hoặc thay đổi thể lệ chương trình mà không cần thông báo trước.

2. Điều khoản vi phạm

- Khách hàng đăng ký tài khoản trên ứng dụng ZenOne sẽ bị xem là vi phạm nếu sử dụng thông tin xác thực không hợp lệ.

- ZenOne sẽ tiến hành khóa “Tài khoản nhận thưởng” và thu hồi tiền thưởng đã cấp phát cho tài khoản vi phạm mà không cần thông báo trước.


CÁCH THỨC GIỚI THIỆU BẠN BÈ

Sau khi bạn bè đăng ký bằng link hoặc mã giới thiệu mà Khách hàng đã gửi, chương trình giới thiệu bạn bè sẽ lập tức được áp dụng cho tài khoản của Khách hàng và bạn bè được giới thiệu.


1. Các bước giới thiệu bạn bè- Bước 1: Truy cập ứng dụng ZenOne. Ngay tại Trang chủ, chọn mục Giới Thiệu.-Bước 2: Bấm copy Mã giới thiệu (6 con số) hoặc bấm vào QR code để gửi link đăng ký cho bạn bè. Để chia sẻ link đăng ký trên các nền tảng mạng xã hội, bấm “Giới thiệu ngay”.  1. Hướng dẫn bạn bè sử dụng mã giới thiệu/Link giới thiệu


- Cách 1: Đăng ký tài khoản qua đường link được chia sẻ, sau đó tải ứng dụng ZenOne và trải nghiệm đầu tư ngay.

- Cách 2: Tải ứng dụng ZenOne trên App Store hoặc Google Play, đăng ký tài khoản và nhập Mã giới thiệu (6 con số) được chia sẻ. Sau đó có thể trải nghiệm đầu tư ngay.

HIỆU LỰC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Giới thiệu bạn bè có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2022, áp dụng cho tất cả các Giao Dịch Ghi Nhận phát sinh từ ngày 19/09/2022 cho đến khi có văn bản khác thay thế được ban hành bởi Tổng Giám đốc Công ty ZenOne.


Tags:
bg

If you are interested in this product, please leave a message for ZenOne

line